uz en

Educational materials

Educational materials inmacom
Fatonika fanining o`quv dasturi
70611006-Fotonika va optik aloqa
Ilmiy tadqiqot metodologiyasi (1-kurs)
Axborotlarni izlash va ajratib olish (1-kurs)
Algoritmni loyihalashtirish va tahlil qilish(1-kurs)
Innovatsiya va loyihalarni boshqarish (1-kurs)